Upravljanje i interakcija sa AWS cloud-om

AWS svojim korisnicima omogućava više načina interakcije sa cloud servisima, putem:

  • Menadžment konzole (Management Console), 
  • Komandne linije – CLI (Command Line Interface),
  • API-ja, odnosno AWS SDK-a (Software Development Kit) i 
  • CloudFormation šablona (IaaC servis)

Sva četiri načina u pozadini rade preko API-ja, odnosno ulazne tačke putem koje konfigurišemo, upravljamo ili izvršavamo pozive za AWS cloud servise.

AWS Management Console

AWS menadžment konzola ili samo AWS Console, je web GUI rješenje koje omogućava da korisnik upravlja AWS servisima. Za početnike ovo je primarni metod za upravljanje i interakciju sa AWS  servisima.

Da biste putem AWS konzole upravljali i vršili interakciju sa AWS-om, sve što trebate je da se prijavite putem sljedećeg linka: https://console.aws.amazon.com/, i nakon prijave bićete preusmjereni na početnu stranicu AWS konzole.

Kada se prijavite na AWS konzolu prvu stvar koju treba da utvrditi jeste u kom se regionu nalazite i ukoliko se ne nalazite u željenom regionu to možete promijeniti klikom na naziv regiona i sa padajućeg menija da odaberete željeni region. Takođe, kao što možete da vidite iz primjera screenshot-a iznad putem AWS konzole možete pretraživati servise, brzo doći do posljednje korištenih ili ipak putem liste servisa podijeljenih na kategorije možete odabrati željeni servis kojim želite upravljati.


AWS CLI

AWS konzola je sjajan način da započnete rad sa AWS-om, međutim napredniji način interakcije i upravljanja AWS servisa je zapravo preko AWS Command Line Interface-a. Sa AWS CLI ćete putem terminala upravljati vašim cloud okruženjem. Ovaj način nije samo napredniji zbog toga što je brži u odnosu na kliktanje po GUI-u AWS konzole nego i zbog toga šta vam CLI omogućava određen nivo automatizacije skripti CLI komandi.

Primjer: Možete kreirati skriptu koja može da sadrži sve neophodne komande da kreira željenu EC2 instanci i tako samo jednom linijom u terminalu možete podići novu EC2 instancu. Recimo, ukoliko želite da podignete novu instancu familije i veličine t2.micro sa specifičnog AMI-ja koristeći key pair pod nazivom „MainKeyEC2“ potrebna je sledeća komanda:

aws ec2 run-instances –count 1 –image-id ami-b48f9ef5 –instance-type t2.micro –key-name MainKeyEC2

Iako mnogo toga neće biti jasno iz prethodnog primjera, kroz naredne lekcije će biti jasnije, tako da nema potrebe za brigu.


AWS SDKs

Putem AWS SDK-a vašom cloud infrastrukturom možete upravljati 

Cloud okruženjem možete upravljati i putem vaše aplikacije, to upravo omogućava AWS SDKs način upravljanja i interakcije. AWS SDK omogućava interakciju vašeg koda napisanog u nekom programskom jeziku sa AWS API-jem. AWS je obezbijedio SDKs za sljedeće programske jezike:

C++GoJava
JavaScript.NETNode.js
PHPPythonRuby

AWS SDK je pravo rješenje za vas ukoliko želite da razvijate aplikaciju sa kojom treba da integrišete neki AWS cloud servis.

Primjer: Razvijate aplikaciju koja treba da vrši unos u neku od baza podataka na AWS-u poput Amazon RDS-a ili Amazon DynamoDB-a.


AWS CloudFormation

AWS CloudFormation je Infrastructure as a Code cloud servis. Ovaj servis omogućava da putem skripte definišete željenu infrastrukturu i da je na brzi i na ponovljiv način podignete u cloud-u. Skriptu pripremate lokalno i onda prema potrebi ili u zadano vrijeme otpremite je na AWS koji će je pročitati i konfigursati definisano cloud okruženje, kroz jedan automatizovan proces čime kreirate AWS CloudFormation Stack. Takođe, AWS CF omogućava i da vratite odnosno obrišete stack ukoliko je došlo do određenih problema prilikom podizanja cloud infrastrukture. 

Koliko je ovo odličan i napredan servis govori i to da sada možete aplikativno izraditi CloudFormation šablon bilo kao potpuno novu infrastrukturu ili koristeći već postojeću infrastrukturu u vašem cloud-u. 

Kibernetička bezbjednost, cloud tehnologije i tech povezani blogovi, kreator Branko Petrović (2019 – 2024