Analiza, ZAŠTITA PODATAKA, PROVJERA INFORMACIJA

Velika se polemika digla u vezi sa hakovanjem IZIS-a, posebno o tome da li je istina da se podaci građana Republike Srpske prodaju na darkweb-u

Kibernetička bezbjednost, cloud tehnologije i tech povezani blogovi, kreator Branko Petrović (2019 – 2024